Galaxie

= gravitačně vázaný systém hvězd, hvězdných zbytků, mezihvězdné hmoty, kosmického prachu a temné hmoty

 • slovo galaxie bylo odvozeno z řeckého názvu naší galaxie Mléčné dráhy Kyklos galaktikos
 • galaxie drží pospolu působením gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu → ve středu většiny galaxií se nachází černé díry
 • v pozorovatelném vesmíru se podle odhadů z roku 2016 nachází minimálně dva biliony galaxií
 • Hubbleova klasifikace galaxií rozlišuje podle tvaru pět základních typů galaxií:
  • eliptické → hvězdy jsou symetricky rozloženy a jejich hustota rovnoměrně ubývá od středu k okraji
   • např. galaxie M87 v souhvězdí Panny
  • čočkové → má tvar čočky s vypouklým jádrem a tenčím diskem, ale v jejím disku chybí náznaky spirálové struktury
   • např. Galaxie Vřeteno
  • spirální → typická je středová oblast kulového tvaru, ze kterého vycházejí jednotlivá ramena
   • např. galaxie M104 zvaná Sombrero
  • spirální s příčkou → podobná spirálovým galaxiím, jejich spirální ramena se ale nenapojují na jádro přímo, ale přes příčku, která se otáčí stejnoměrně spolu s jádrem
   • např. galaxie Mléčná dráha
  • nepravidelné → její vzhled je chaotický, bez náznaku spirálních ramen nebo eliptického vzhledu
   • většina nepravidelných galaxií jsou původem spirální nebo eliptické, které jsou deformované působením gravitace do nepravidelného tvaru
   • např. galaxie M82 v souhvězdí Velké medvědice

GALAXIE MLÉČNÁ DRÁHA

 • její název popisuje její vzhled ze Země → na noční obloze je viditelná jako mlhavý světlý pás, který je tvořen hvězdami
  • ze Země se jeví jako pás, protože se Země nachází uvnitř jejího galaktického disku
 • Galileo Galilei byl v roce 1610 prvním člověkem, který v tomto pásu pomocí dalekohledu rozlišil jednotlivé hvězdy
 • je to spirální galaxie s příčkou, která má průměr mezi 150 až 200 tisíci světelnými lety
 • podle odhadu obsahuje 100 až 400 miliard hvězd a více než 100 miliard planet
 • sluneční soustava se nachází ve vzdálenosti asi 27 tisíc světelných let od jádra Mléčné dráhy, na vnitřním okraji ramene Orionu
 • v galaktickém jádru se nachází intenzivní zdroj rádiového záření → předpokládá se, že jde o supermasivní černou díru
 • hvězdy a plyn obíhají okolo centra galaxie přibližně 220 km za sekundu
 • konstantní rychlost rotace naznačuje, že velká část hmotnosti (90 %) galaxie je dalekohledy neviditelná → tato skrytá hmota se nazývá temná hmota
 • slunce oběhne kolem jádra galaxie za 240 miliónů let
 • nejstarší hvězdy v Mléčné dráze jsou téměř stejně staré jako vesmír samotný a pravděpodobně se vytvořily krátce po Velkém třesku
 • Mléčná dráha je součástí Místní skupiny galaxií, která patří do kupy galaxií v Panně

Vzhled

 • všechny hvězdy viditelné pouhým okem po celé noční obloze patří do Mléčné dráhy
 • světlo pochází z nahromadění nerozlišených hvězd
 • tmavé oblasti uvnitř pásu (Velká trhlina a Uhelný pytel) jsou oblasti, kde mezihvězdný prach blokuje světlo od vzdálených hvězd
 • Mléčná dráha je špatně viditelná z jasně osvětlených městských oblastí, ale velmi výrazná ve venkovských oblastech, když je Měsíc pod obzorem
 • ze Země viditelná oblast galaktické roviny Mléčné dráhy zabírá oblast oblohy, která zahrnuje 30 souhvězdí
 • jádro Galaxie se nachází směrem k souhvězdí Střelce, kde je Mléčná dráha nejjasnější

Velikost a hmotnost

 • Mléčná dráha je druhou největší galaxií v Místní skupině galaxií
 • její hmotnost je přibližně 890 miliardkrát větší než hmotnost Slunce
 • velká část hmoty Mléčné dráhy je temná hmota, která je neznámá a neviditelná forma hmoty
 • kromě hvězd existuje v galaxii také mezihvězdný plyn, který obsahuje 90 % vodíku a 10 % helia

Obsah

 • Mléčná dráha obsahuje mezi 100 až 400 miliardami hvězd a nejméně 100 miliard planet
 • v Mléčné dráze je pravděpodobně 10 miliard bílých trpaslíků, miliarda neutronových hvězd a 100 miliónů hvězdných černých děr
 • v prostoru mezi hvězdami v disku galaxie je mezihvězdné médium, které obsahuje plyn a prach
 • disk hvězd v nemá ostrou hranici, za níž by už nebyly žádné hvězdy → spíše se koncentrace hvězd snižuje od středu Mléčné dráhy

GALAXIE ANDROMEDA

 • je spirální galaxie vzdálená přibližně 2.5 miliónů světelných let od Země v souhvězdí Andromedy (má také označení Velká mlhovina v Andromedě a Messier 31, M31 a NGC 224
 • je nejbližší spirální galaxií od naší Mléčné dráhy, ale není nejbližší galaxií
 • její jméno má po oblasti hvězdné oblohy, ve které se nachází, která je pojmenována po mytologické princezně Andromedě
 • Andromeda je největší galaxie z Místní skupiny galaxií
 • v galaxii se nachází bilion hvězd, což je nejméně dvojnásobný počet hvězd v Mléčné dráze
 • podle odhadů se galaxie Andromeda a Mléčná dráha za více než 4.5 miliardy let začnou spojovat a vytvoří obří eliptickou galaxii
 • lze ji spatřit pouhým okem za bezměsíčné noci, i při pohledu z oblastí s malým světelným znečištěním
 • galaxie obsahuje více než 450 miliard hvězd a je dvakrát větší a přibližně stejně hmotná jako Mléčná dráha
 • Andromeda obsahuje obry, veleobry, cefeidy, trpaslíky, otevřené hvězdokupy a mezihvězdnou hmotu
 • v ramenech jsou i modří obři a veleobři a v jádře se nachází stovky kulových hvězdokup

 

Kategorie:

Použité produkty

Další zápisky