Hera

Atributy: kukačka (ve kterou se prý Zeus proměnil, když se chtěl poprvé k ní dostat), diadém (se žezlem), páv, husa, granátové jablko (symbol plodnosti), závoj (znamení cudnosti) a jeřáb

Sídlo: Olymp

Partner: Zeus

Rodiče: Kronos a Rheia

Sourozenci: Déméter, Zeus, Poseidón, Hádes, Hestiá

Vychovatelé: Téthys a Ókeános

Římská podoba: Juno

VÝVOJ

Její otec Kronos ji snědl spolu s jejími sourozenci, aby se zbavil dalšího možného povstalce proti své vládě → byla zachráněna až svým bratrem Diem, který ji osvobodil z útrob Krona

→ když Zeus rozpoutal boj proti Kronovi, bohyně Thétys unesla Héru do bezpečí až na kraj světa k Ókeánu (nejstarší Titán) → Zeus ji tam našel a jelikož se mu velice líbila, odnesl si ji na Olymp a uzavřel s ní manželství – tím se stala nejvyšší bohyní a královnou nebes

SCHOPNOSTI A PŮSOBNOST

Ženský protějšek Dia, a proto poroučí všem nebeským jevům a dělí se s ním o veškeré pocty → královna nebes

→ její manželské spojení s Diem je druhotné, prvně byla předřeckou bohyní

Ochránkyně rodiny, sňatku, manželství a rodinného života → pečovala o posvátnost a neporušitelnost manželských svazků a sesílala manželům potomstvo

Ochránkyně dětí

Ochránkyně žen při porodu

Ochránkyně měst a mladých mužů → to se objevuje v jejím potomstvu, jelikož její dcerou je Hébé, pod kterou tací mladí muži patřili

Stoicky je alegorizována (interpretována) jako čistý vzduch (aer) díky jejímu jménu, kdy nevyslovíme ‚h‘ a přehodíme písmenka

Jako Diova manželka byla jeho spoluvládkyní – ovšem jen natolik, nakolik to podřízené postavení ženy v antických mýtech dovolovalo

→ Zeus se s ní často radil a svěřoval se jí se svými záměry, o nichž jiní bohové nevěděli

→ jejím žádostem většinou ochotně vyhovoval, vážil si jí, prokazoval jí pocty a vyžadoval, aby ji ctili všichni bohové

Svou manželskou věrností sloužila Héra všem bohyním i smrtelným ženám na vzor – přitom její manžel posvátnost manželství soustavně porušoval – Zeus byl velký záletník

→ když se Héra o některém z jeho milostných zápletek dozvěděla, udělala mu scénu, až se třásl Olymp a na zemi vznikly bouře

Při výkonu své božské funkce a při olympijských hostinách seděla Héra na zlatém trůně vedle Dia

Jejími zbraněmi byly: bouře, mlhy, hromy a blesky

Dovedla také měnit lidské podoby

RODINÉ POMĚRY A POTOMSTVO

Rodiče: Kronos a Rheia

Sourozenci:

→ sestry: Déméter, Hestiá

→ bratři: Zeus, Poseidón, Hádes

Potomstvo:

S Diem: Arés (bůh války)

               Héfaistos (bůh ohně a kovářství)

               Hébé (bohyně věčného mládí)

               Eileythyiá (bohyně porodu)

→ tito bohové nepatří k těm nejdůležitějším, ač byli zplozeni nejdůležitějšími bohy

Podle některých bájí porodila sama ze sebe boha Héfaista – zrodila ho kvůli tomu, že Zeus také sám zrodil Pallas Athénu a bohyni Eileythyiá

Sama také zrodila nestvůru Týfóna, která škodila lidem pomocí bouřlivých větrů

Héra bývá také označována jako pěstounka hydry a nemejského lva, kteří měli bojovat proti Hérakleovi

→ Héra často pronásledovala milenky svého muže a jejich potomky

ŘÍMSKÁ PODOBA

Jméno: Juno

Každá římská žena měla svou Iunonu → nebyla tedy jenom jedna – kolik bylo žen, tolik bylo Iunon

Ochránkyně Říma, bohyně ochraňující matky a pomocnice při porodu

Kategorie:

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Staedtler Pigment Liner - sada 6ks

257.00 

Poznámkové bločky 150 listů, různé barevné varianty

99.00 

Další zápisky