Lakomec

 • Literární druhdrama
 • Literární žánr: komedie
 • Témalidská chamtivost
 • Hlavní myšlenkakritika chorobné touhy po penězích – člověk zaslepený chtíčem po penězích nebere ohled na city ani lásku
 • Děj: chronologický
 • Forma vypravěčeer forma

MOLIÈRE

 • 1622-1673
 • Vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin
 • Francouzský herec, spisovatel a dramatik z období klasicismu
 • Syn bohatého měšťana, avšak proti vůli své rodiny se stal komediantem – svými hrami se proslavil především mezi chudinou
 • Zabýval se tzv. nízkým dramatem (komedií a fraškou) – ve svých hrách zesměšňoval společnost, šlechtu a její snobskou morálku a církev
 • Psal satirické komedie – veršované (Misantrop) i prozaické (Lakomec), ale také bajky, tragikomedie
 • Zemřel na jevišti při výstupu, kdy hrál umírajícího ve hře Zdravý nemocný
 • DílaZdravý nemocný, Pokrytec, Sňatek z donucení, Tartuffe, Škola žen, Misantrop

LAKOMEC

Jazyk a styl
 • Psáno formou prózy (na dobu velmi neobvyklé)
 • Spisovný i hovorový jazyk, nespisovné výrazy (např. ukrad, všecko, neřek atd.), vulgarismy,zastarelé výrazy – objevuje se zde běžná měšťanská mluva (především u Harpagonova služebnictva)
 • Zvláštní způsoby vyjadřování, např. bratr a sestra si vykají
 • Slohový postup vyprávěcí
 • Dílo je plné dialogůmonologů
 • Krátké výpovědi, často zakončené třemi tečkami (např. Marie: “Já jen nechci…”)
 • Opakování stejných slov (např. “Chyťte ho! Chyťte ho!” nebo “Ano, ano”)
 • Zdrobněliny (např. “blonďáčkové“)
Tropy a figury
 • Sarkasmus – “To vy děláte tyhle čisté obchody?”
 • Přirovnání – “Jako tvrdý y.”
 • Metafora – “…aby ti z toho něco káplo.”
 • Epiteton – “s krysíma očima”
 • Vulgarismy – “špicl”, “čmuchal”, “do prkýnka!”
 • Hyperbola – “Umírám, jsem mrtev, jsem pohřben!
 • Personifikace – “Mé chudinky penízky! Oloupili mě o vás, vy moji hodní přátelé!
 • Metonomie – “Dostat se pod kůži”
 • Apostrofa – “Ty můj božínku”
Místo a čas díla
 • Paříž, rok 1670
Postavy
Harpagon
 • Jméno pochází z latiny ze slova “harpage” = chamtivost)
 • Lakomý vdovec, lichvář a necitelný lakomec, který pro peníze obětuje všechno – na majetku mu záleží více než štěstí svých dětí
 • Ztráta peněz pro něj znamená šílenství, ztrátu smyslu života – tragikomická postava
 • Otec Kleanta a Elišky
Kleant
 • Syn Harpagona
 • Mladý muž dobrých společenských způsobů a velmi kultivovaný
 • Miluje Marianu a chce si jí vzít
Eliška
 • Stejně jako její bratr Kleant je opakem svého otce – je spravedlivá a upřímná
Mariana
 • Mladá dívka, která se stará o nemocnou matku
 • Miluje Kleanta, ale má si vzít Harpagona
Další postavy
 • Valér – zamilovaný do Elišky; správce Harpagonova domu – podlézá Harpagonovi a donáší na služebnictvo
 • Anselm – bohatý, ale štědrý; má si vzít Elišku proti její vůli – později se ukázalo, že je otcem Mariany a Valéra
 • Frosina – dohazovačka, jediná zná poměry v Harpagonově domě
 • Jakub – Harpagonův podlý a pomstychtivý sluha, který falešně obviní Valéra z krádeže Harpagonova pokladu
 • Štika (La Fléche, Čipera) – Kleantův sluha, uvědomuje si Harpagonovy vlastnosti
Krátký popis děje
 • Příběh je rozdělen do 5 dějství
I. dějství
 • Hlavní postavou je bohatý a lakomý Harpagon, který má dvě děti – Elišku (která je zamilovaná do Valéra) a Kleanta (který touží po sňatku s Marianou)
 • Harpagon zakopal na zahradě truhličku, ve které je 10 000 zlatých a neustále se bojí, že ji někdo najde a ukradne – podezřelí jsou mu dokonce i jeho vlastní děti
II. dějství
 • Harpagon má tyto záměry: on sám si vezme Marianu, Eliška se provdá za stárnoucího boháče Anselma a Kleant si vezme bohatou vdovu
 • Harpagonův sňatek s Marianou má zprostředkovat dohazovačka Frosina – Mariana avšak Harpagona nechce, Frosina tím pádem nedostává slíbenou odměnu a rozhořčeně odchází
III. dějství
 • Harpagon rozděluje služebníkům práci – přitom dává pozor na to, aby se nic nerozbilo a aby se zbytečně nevyhazovaly peníze
 • Kleant se má starat o Marianu, která je Harpagonem zklamaná a zjišťuje, že Kleant je jeho syn
IV. dějství
 • Harpagon se dozvídá o lásce Kleanta a Mariany a vzdává se svatby
 • Kleant se mu se svou láskou přizná a chce, aby otec svolil ke sňatku – ten však o tom nechce ani slyšet
 • Čiperovi (Kleantovu sluhovi) se podaří ukrást Harpagonovi jeho poklad
V. dějství
 • Harpagon volá četníka, aby krádež vyšetřil
 • Harpagon zuří a obviňuje všechny kolem sebe
 • V této chvíli se dozvídá, že Mariana a Valér jsou děti Anselma (pravým jménem knížete Tomase de Alpacci) – když se Harpagon dozví, že mu budou navráceny peníze, dobrovolně se zříká Mariany a žehná svým dětem
Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.”
Kategorie:

Použité produkty

Školní sešit Owlee, linkovaný

199.00 

Akrylové fixy s extra jemným hrotem (0.7 mm), 42ks

979.00 

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Sada 5 retro gelových per, různé varianty

139.00 

Další zápisky