Vyhledávání

Čáry a kouzla

Příspěvek od
Accio = přivolávací kouzlo Přivolává předmět k tomu, kdo kouzlo vyvolalVětšinou se používá v kombinaci s pojmenováním daného předmětu, např. accio koštěLatinsky accio = přivolat Aquamenti = vykouzlí ze špičky hůlky fontánku čisté a pitné vody Latinsky aqua = voda Alerte Ascendere = kouzlo, které svým efektem vymrští cíl vysoko do vzduchu Alohomora = zaklínadlo, které slouží k odemykání

Vývoj římského práva

Příspěvek od
základy sahají do obyčejového práva (= založené na právních obyčejích)psaná podoba v 449 př. n. l. → zákon dvanácti desekvrcholí za císaře Justiniána I. po roce 530 → kodifikace římského práva = základ moderního evropského právařímské právo rozšířeno pomocí právních škol (glosátoři, komentátoři, atd.)18. a 19. století: římské právo

Latinské právní citáty

Příspěvek od
Lex de futuro, iudex de praeterito = zákon (rozhoduje) o budoucím, soudce o minulém Legis interpretatio legis vim obstinet = výklad zákona nabírá sílu zákona → rozsudek má stejnou váhu jako zákon, podle kterého se soudilo Malum alienum cave gudium facias tuum = chraň se mít
Back to Top