Vyhledávání

Právní skutečnosti

Příspěvek od
= skutečnost, která podle zákona musí nastat, aby se někdo stal subjektem oprávnění a povinností, které jsou pro určitou skutkovou situaci obecně stanoveny v zákoně = právní důvod (okolnosti, děje a činy), na jehož základě vzniká právní následek (vznik, změna nebo zánik právních vztahů – subjektivních práv a povinností) → např. uzavřením nájemní

Státní občanství

Příspěvek od
STÁTNÍ OBČANSTVÍ Obyvatelstvo státu = jedinci, kteří obývají dané státní území a kteří podléhají státní moci → každý jedinec má ve státě určité právní postavení – právní status, který vyjadřuje jeho vztah ke státu HISTORIE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ Představa občanství vznikla již ve starověkém Řecku(zejména v Athénách): občanem je ten, kdo může obcovat s jinými, a tím

Parlament Velké Británie

Příspěvek od
nejvyšší orgán zákonodárné moci Spojeného království a Britských zámořských teritorií (území, které patří pod svrchovanost Britské koruny, např. Bermudy, Gibraltar atd.) skládá se z Dolní sněmovny a Sněmovny lordů → bikameralismus (dvoukomorovost) hlavním představitelem parlamentu je britský panovník HISTORIE PARLAMENTU Od středověku do rané moderní doby existovaly tři samostatné parlamenty: Anglie,

Španělská inkvizice

Příspěvek od
Vznikla z potřeby obrany křesťanského společenství ve Španělsku proti Židům a Maurům, kteří vnitřně nepřijali křesťanství a stávali se tedy při stálém ohrožení okolních států nebezpečím → lidé jim nedůvěřovali a podezírali je z kacířstvíRoku 1478 vzniká na popud krále Ferdinanda II. Aragonského španělská inkvizice, které podléhala přímo španělskému králi (nikoliv papeži)

Sociologie práva – Martin Vávra

Příspěvek od
Max Weber → otec zakladatel sociologie a Émile Durkheim → zakladatel moderní sociologie jeho sociologické úvahy se věnují např. náboženství, moci či byrokraciisociologie a právo jsou si podobné - obě disciplíny mluví o normách, pravidlech, očekáváních či sankcíchdvě věci by ale měly být odděleny - to 'co je' a co

Victorian Crime and Punishment

Příspěvek od
Catching the Criminal most prosecutions carried out by private individuals (the victim of the crime), not by the policeguilty people were taken to parish constable or magistrateearly policemen were known as Perlers or Bobbiesset up in London in 1829 by Robert Peelthen again after the Metropolitan Police Act of 1829 →
Back to Top

Hello Spring  15% sleva na vybrané produkty s Jarní tématikou končí za