Můj první semestr na právech

Příspěvek od

JAK SE DOSTAT NA LAW MUNI

Na právnickou fakultu Masarykovy univerzity se píšou TSP neboli Testy studijních předpokladů, které se skládají ze čtyř částí: verbální myšlení, numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení. Minulý rok to bylo pět částí, kdy byla navíc ještě kulturní část. O výsledku rozhoduje percentil, tzn. kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůře než vy. Většinou se percentil na přijetí pohyboval kolem 77. Minulý rok to bylo méně, kolem 70. Berou kolem 700 uchazečů s tím, že počítají, že se ke studiu přihlásí okolo 550. Tím, že škola studium nabízí více lidem, není možnost odvolání, takže pokud se nedostanete, tak bohužel nemáte šanci ani s odvoláním.

Na to, jak jsem se připravovala a díky tomu byla i úspěšně přijata na Law MUNI bude věnován samostatný článek.

Studijní tipy, GeekSupplies

JAK JE TO S PŘEDMĚTY A KREDITY

Poté co se zapíšete do studia, musíte si zaregistrovat a zapsat předměty. Pro prváky je to celkem oříšek zorientovat se v komplexním IS systému, ale nebojte, jakmile se v něm zorientujete, uvidíte, že se v něm dá najít opravdu vše 😊 Na začátku semestru se vám zobrazí šablona předmětů, podle které si předměty musíte v daný semestr zapsat, jedná se o tzv. povinné předměty. V šabloně máte také povinně volitelné předměty, které si zapsat nemusíte hned první semestr, ale během celého studia musíte mít určitý počet kreditů právě z povinně volitelných předmětů.

Abyste postoupili do dalšího semestru musíte získat celkem 20 kreditů a 45 kreditů za oba semestry, tedy zimní a letní. Za celé studium (5 let) je to potom 300 kreditů. Přestože mně povinné předměty vycházely celkem na 22 kreditů, tak jsem se trochu bála, že bych nemusela zvládnout úplně všechny a neměla tak požadovaných 20 kreditů. Takže jsem si nakonec zapsala jeden volitelný předmět z filozofické fakulty – Antickou mytologii a povinně volitelný předmět z právnické fakulty – Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills. Můžete si tedy vybrat i předměty z jiných fakult, ale kredity, které za ně získáte se vám nepočítají do celkových 300 kreditů za studium. Můžou vás ale zachránit během semestru 😊 Jak už spousta z vás asi ví, u každého předmětu máte tři pokusy (jak u zápočtových testů, tak u zkoušek, které po nich následují).

Studijní tipy, GeekSupplies

MOJE PŘEDMĚTY V PRVNÍM SEMESTRU

Celkově jsem měla v prvním semestru zapsaných 8 předmětů:

  • Teorie práva
  • Obecné právní dějiny
  • Státověda
  • Sociologie práva
  • Angličtina pro právníky
  • Římské právo I
  • Autumn School of Legal Writing and Related Glogal Legal Skills
  • Antická mytologie

Za tyto předměty jsem měla celkově 30 kreditů.

Předtím než představím jednotlivé předměty trochu blíže, chtěla bych pouze zmínit, že každý vyučující zadává jiné úkoly a má jiné podmínky pro splnění předmětu, takže nemůžete spoléhat na to, že to, co tu píšu se bude vztahovat na všechny. Také se spousta věcí změnila kvůli tomu, že jsme měli distanční výuku, hlavní změna byla v závěrečném ukončení, kdy většina zkoušek nebyla ústní, ale pouze písemná.

Celkově jsme měli 13 týdnů výuku, kdy každý týden je jedna přednáška a semináře jsou převážně jednou za 14 dní. Většinu seminářů jsme tedy měli jenom 6krát. Je nemožné za tak krátkou dobu projít úplně všechno, takže spousta věcí se na seminářích neprobere.

TEORIE PRÁVA

Tento předmět se převážně zakládal na samostudiu, kdy jsme si měli přečíst kapitoly v knížce a odpovědět na otázky, které jsme pak probrali na sběrných seminářích. Abyste byli připuštěni ke zkoušce, musíte nejdřív napsat zápočtový test. Ten byl písemný a skládal se z 10 otázek, kdy mohly být správné všechny odpovědi nebo také žádná. Zkouška byla tentokrát pouze písemná s 8 otevřenými otázkami, ale za normálních okolností je písemná i ústní.

OBECNÉ PRÁVNÍ DĚJINY

Tento předmět byl asi jeden z mých nejoblíbenějších. Nikdy mě historie moc nebavila, ale tady na právech jsem si ji moc užívala. Na každý seminář jsme si měli vždy přečíst určité kapitoly z povinné literatury a o tom pak diskutovat. Psali jsme během semestru tři průběžné testy. Ty byly formou abcd, kdy mohlo být správné i více odpovědí. Abyste si mohli napsat zápočtový test, museli jste mít splněné alespoň dva průběžné testy ze tří. Pokud jste je nesplnili, museli jste napsat seminární práci o 15 stránkách, takže se určitě vyplatí se na testy naučit. Poté se psal zápočtový test, který byl delší než ty průběžné, ale ve stejné formě. Pokud jste splnili všechny požadavky, byli jste připuštěni ke zkoušce. Ta se také skládala z abcd odpovědí, ale tentokrát mohla být jenom jedna odpověď správná. V prezenční formě se zkouška skládala ze dvou otevřených otázek.

STÁTOVĚDA

Během semestru to nebyl můj nejoblíbenější předmět. Měla jsem sice super seminarizujícího, ale zadané texty na semináře mě moc nebavily a občas jsem se nachytala, že během semináře nedávám vůbec pozor. Státověda se pro mě proto stala takovým strašákem, že jsem si zkoušku dala až jako poslední. Byla to jediná ústní zkouška, která tento semestr proběhla. Zkouškových otázek je celkem 109! Ano, čtete správně. V podstatě vzali názvy kapitol z povinné knížky a z toho vytvořili zkušební otázky, ale někdy jsem odpovědi na otázky v knížce teda nedohledala. Dost jsem se toho bála a učila se na to týden v kuse, ale nakonec to proběhlo úplně v pohodě a dostala jsem B. Během učení mě ta státověda začala i bavit, asi jsem si k tomu musela najít cestu postupně sama. Doporučuju tento předmět nepodcenit (jako já), bude se vám to poté hodit v dalších semestrech v ústavním právu.

SOCIOLOGIE PRÁVA

Sociologie práva byl pro mě nejhorší předmět, který v prvním semestru je. Doteď pořád nevím, k čemu mně vlastně bude. Na přednáškách mluvili o něčem jiném než na seminářích a dost jsem se v tom ztrácela. Během semestru musíte napsat skupinový projekt, kterým byl sociologický výzkum na nějaké vámi vybrané téma. Na konci semináře tento výzkum prezentujete a tím získáte zápočet. Poté následuje zkouška, která byla opět písemná, ale za normálních okolností je myslím ústní. Na zkoušku jsem se naučila z učebnice, protože jsem žádné koherentní zápisky ze seminářů a přednášek neměla. Test byl naštěstí celkem lehký a dal se zvládnout. Někdo říká, že tento předmět je nejhorší na škole, někdo, že to horší ještě přijde. Já si teda sociologii zopakovat znovu nikdy nechci.

ANGLIČTINA PRO PRÁVNÍKY I.

Tohle byl také jeden z mých nejoblíbenějších předmětů, protože angličtinu miluju. Měla jsem naprosto skvělou seminarizující, která se snažila semináře ozvláštnit, a tak jsme často na začátku semináře hráli různé hry. Během semestru jsme měli napsat krátký text a poté následovala písemná zkouška, ve které jste měli vysvětlit pár pojmů a přeložit pojmy z angličtiny do češtiny a naopak. Záleží na vaší úrovni angličtiny, ale pro mě to bylo občas až moc lehké, ale dozvěděla jsem se alespoň nějaké zajímavé věci z oblasti angloamerického práva. Zkouška se skládá až ve čtvrtém semestru.

ŘÍMSKÉ PRÁVO I.

Toto byl jediný předmět, který jsem nedala na poprvé. Na každý seminář jsme si měli vypracovat zadané otázky, přečíst si kapitoly týkající se tématu a zkouknout přednášku. Na seminářích jsme si otázky prodiskutovali a poté jsme se přesunuli k fragmentům, což jsou vlastně ‚římské zákony‘, které jsme měli identifikovat a vysvětlit. Během semestru se psal jeden průběžný test, který jste ani nemuseli dát, ale pokud jste ho nedali, museli jste mít o to více bodů v zápočtovém testu. Ten se skládal z šesti otevřených otázek a jednoho fragmentu, který jste měli identifikovat a popsat jako během seminářů. V prvním semestru je jenom zápočet, v druhém semestru je poté i zkouška, která se skládá z obou semestrů.

AUTUMN SCHOOL OF LEGAL WRITING AND RELATED GLOBAL LEGAL SKILLS

Jak už jsem zmínila na začátku, tento předmět je povinně volitelný a dá se zapsat pouze v zimním semestru. Pokud máte o tento předmět (nebo spíše kurz) zájem, musíte si požádat o výjimku, kterou musíte řádně odůvodnit. Kapacita tohoto kurzu je pouze 15 lidí. Tento rok se kurz konal online, takže byl zadarmo, ale normálně se za něj platí tři tisíce. Získáte ale za jeho absolvování 5 kreditů. Kurz se nekoná celý semestr, ale pouze cca polovinu. Probíhá dvakrát týdně a vyučují vás různí odborníci z praxe z Ameriky, Rakouska a Slovinska. Protože jsem o tento kurz měla velký zájem, zapsala jsem si ho hned první semestr, ale myslím si, že je lepší zapsat si ho až později až když máte s právem nějaké zkušenosti. Já jsem se v tom občas totiž ztrácela. Každopádně jsme se dozvěděli zajímavé věci o americkém právním systému, jak psát právní dokumenty a podobně.

ANTICKÁ MYTOLOGIE

Tento předmět byl pro mě spíše taková záloha, kdybych nějaký povinný předmět nedala, a proto jsem se mu moc přes semestr nevěnovala. Probíhaly pouze přednášky, na které jste se mohli podívat kdykoliv. Na konci byl písemný test, který se skládal z uzavřených otázek. Pokud máte zapsaných opravdu málo kreditů, doporučuji si zapsat nějaký volitelný předmět z jiné fakulty. Většinou jsou jednoduché a nevyžadují po vás moc práce a za ty extra kredity to stojí. Pokud by se stalo, že opravdu nebudete mít 20 kreditů za semestru, můžete sice požádat o výjimku u děkana, ale musíte to řádně odůvodnit a je s tím akorát spousta práce a stresu.

Studijní tipy, GeekSupplies

TIPY A RADY

  1. Jedná se převážně o samostudium.

V prvním semestru probíhá většina seminářů každých 14 dní, takže celkově máte za semestr seminářů pouze 6. Za tak krátkou dobu se nedá stihnout úplně vše, takže počítejte s tím, že spoustu věcí na seminářích vůbec neproberete a budete si to muset nastudovat sami.

2. Přednášky nepokryjí celou látku.

Přednášky jsou velmi obecné a pokud byste se učili pouze z nich, zkoušku byste nedali. Mají sloužit pouze k uvedení tématu a nějakému shrnutí k němu, nejvíce se ale naučíte z povinné literatury. Nechci vás navádět k tomu, abyste se na ně vykašlali, ale pokud nemáte moc času, doporučuji spíše si látku nastudovat v knížce, ta vám nakonec dá stejně nejvíce.

3. Čtěte povinnou literaturu.

Tato rada se vztahuje k předchozím dvou bodům. Většina zkoušek je postavená na povinné literatuře a pokud ji nečtete můžete mít celkem problém. Ve většině předmětech to po vás i požadují, abyste knížky na semináře četli (např. Římské právo) a v některých je na povinné literatuře postaven i test (např. Obecné právní dějiny). Spoustu látky na internetu ani neseženete, takže nemáte jinou možnost než si knížky opravdu přečíst.

4. Udělejte si vlastní výpisky.

Věřím, že je to moc lákavé učit se z cizích výpisků a přes semestr nic nedělat, ale nevyplatí se to. Už jsem několikrát slyšela, že v cizích výpiskách byly chyby, které jste pak řekli (jako ti před vámi) před zkoušejícím a ten se vás ptal odkud to máte. Tento rok, jak to bylo navíc vše online a písemné testy jsme vypracovávali na počítači bez jakéhokoliv dozoru, vyučující zhoršovali i známky, pokud odpovědi byly stejné a nebyly ani z povinné literatury. Pokud si budete dělat výpisky sami, máte zaručeno, že jsou správné a průběžně se tím i učíte, takže během zkouškového toho nemáte potom tolik.

5. Vypracujte si zkouškové otázky během semestru.

To, co jsem zmínila v předchozím bodě platí i pro zkouškové otázky. Určitě je jednoduší použít cizí vypracované otázky, ale nemáte zaručenou kvalitu ani správnost. Navíc se otázky rok od roku mění, takže se nejspíše stane, že nějaké nebudete mít vůbec zpracované. Jelikož máte zkouškové otázky zadané již od začátku semestru, je určitě lepší začít s nimi co nejdříve, než je narychlo psát během zkouškového (mluvím z vlastní zkušenosti), kdy máte spoustu závěrečných testů a zápočtů. Navíc se nejedná pouze o 20 otázek, ale minimálně o 50, někdy i 100.

Studijní tipy, GeekSupplies

Napište komentář