Máj

 • Literární druhlyricko-epická skladba
 • Literární žánrbásnická povídka
 • Témaláska dvou lidí končící tragicky, kontrast smrti a krásné májové přírody
 • Hlavní myšlenkavnitřní rozvrácenost člověka; kritika Boha, který se dopustil smrti dvou mladých lidí
 • Kompozice: chronologickáretrospektivní (vzpomínky)
 • Forma vypravěčeer forma (většina básně), ich forma (poslední zpěv, I. intermezzo)

KAREL HYNEK MÁCHA

 • 1810-1836
 • český romantický autor
 • Spojen s Doksy, Prahou, Českým středohořím, Litoměřicemi, Krkonošemi
 • Český byronismus – forma romantismu založená na díle anglického básníka G. G. Byrona, jehož charakteristickým znakem je (zpravidla neúspěšná) vzpoura talentovaného, výjimečného jedince proti společnosti
 • Hlavním znakem jeho díla je protiklad snu a reality
 • Velmi rád chodil pěšky po českých hradech a zámcích – symbol poutníka
 • DílaPouť krkonošská ,Márinka, Cikáni a další

MÁJ

Jazyk a styl
 • Spisovný jazyk, archaismy (neb, dalekoť, umrlý), básnická pojmenování
 • Typy promluv: monolog, vnitřní monolog, dialog
 • Veršová výstavba: nepravidelné veršování, střídavý verš (abab), obkročmý verš (abba)
 • Moderní básnické prostředky, které v české poezii nebyly používány
Tropy a figury
 • Metafora – “Co jiskry v jezeru”
 • Přirovnání – “Umrlý jako stín
 • Epiteton – “Zelené jezero”
 • Personifikace – “Slzy si hrály
 • Oxymorón – “Mrtvé milenky cit
 • Anafora – “daleko – dalekoť”
 • Inverze – “po mé tváři si hrály”
Místo a čas díla
 • Čas: přímo neuveden, děj zasazen do měsíce květnapřelomu prosince a ledna po 7 letech od Vilémovy smrti a znovu května, kdy se poutník vrací zpět
 • Prostorpříroda, lesyVilémovo vězení, dále přímo neuvedeno – okolí hradu Bezděz, Máchův kraj, Máchovo jezero, okolí města Doks
Postavy
Vilém
 • Mladý loupežník, který byl v mládí vyhnán svým otcem z domu – “strašný lesů pán”
 • Typický romantický hrdina – výjimečná postava, osamělý, hrdý, ale citlivý; stojí proti společnosti
 • Ze žárlivosti zabil svého otce
 • Miloval Jarmilu
Jarmila
 • Mladá dívka, která miluje Viléma
 • Poté, co se dozví, že Viléma popraví, ze žalu spáchá na začátku Máje sebevraždu skokem ze skály
Hynek (Poutník)
 • Objevuje se ve 4. zpěvu
 • Autobiografické prvky – voláním “Hynku, Viléme, Jarmilo!” se ztotožňuje s příběhem milenců
 • Srovnává svůj osud s Vilémovým; mluví o sobě a o svém mládí – poznává, že vše je ztraceno
Krátký popis děje
 • Kompozice: 4 zpěvy a 2 intermezza
1. zpěv
 • 1. máj – oslova májové přírody a lásky
 • Jarmila čeká na Viléma na břehu jezera, místo něj však přijíždí plavec a oznamuje jí, že Vilém bude příštího dne popraven za otcovraždu
 • Jarmila spáchá sebevraždu – rys romantismu, protiklady: krásná příroda x smrt
2. zpěv
 • Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě, smrti a vině (zdali je vůbec vinen)
 • Padající kapky mu vyměřují čas
1. intermezzo
 • Na popravišti čeká sbor duchů na Viléma
3. zpěv
 • Vilém se loučí se životem, přírodou a je popraven
2. intermezzo
 • Vilémovi přátelé – loupežníci – jsou nešťastní ze ztráty svého vůdce
4. zpěv
 • Poutník (sám autor) přichází na místo popravy po 7 letech
  • V závěrečném verši apostrofa – zvolání “Hynku, Viléme, Jarmilo!“, kterým se ztotožňuje s tragédií milenců
Vlastně jest každý člověk i uprostřed největšího davu osamělý, poněvadž vždy jen rozumí sobě.
Kategorie:

Použité produkty

Školní sešit Owlee, linkovaný

199.00 

Poznámkové bločky 150 listů, různé barevné varianty

99.00 

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Další zápisky