Planety sluneční soustavy

Merkur

 • je nejmenší planetou sluneční soustavy, která nemá žádný měsíc
 • jeho oběžná dráha je ze všech planet Slunci nejblíže → jeden oběh trvá pouze 87,969 dne
 • jeho dráha má největší výstřednost dráhy ze všech planet sluneční soustavy a Merkur má nejmenší (téměř nulový) sklon rotační osy
 • je viditelný pouhým okem, většinu roku je ale těžko pozorovatelný → nejlepší podmínky jsou při soumraku či úsvitu
 • jeho povrch připomíná měsíční krajinu plnou impaktních kráterů, nízkých pohoří a lávových planin a většina povrchu je erodována drobnými krátery kvůli neustálým dopadům těles na povrch
  • také je vlivem smršťování popraskán množstvím útesových zlomů a neustále bombardován fotony a slunečním světlem
 • mezi osvětlenou a neosvětlenou polokoulí jsou velké teplotní rozdíly kvůli nepřítomnosti atmosféry → na osvětlené polokouli teplota může dosahovat až 430 °C, na neosvětlené až -180 °C
 • nejstarší doložené pozorování Merkuru pochází z 1. tisíciletí př. n. l.
 • před 4. stoletím př. n. l., Merkur pozorovali řečtí astronomové, kteří si ale mysleli, že šlo o dvě samostatná tělesa → pojmenovali je Apollo pro hvězdu při východu Slunce a Hermés při západu

Venuše

 • je pojmenována po římské bohyni lásky a krásy Venuši → jedná se o jedinou planetu ve sluneční soustavě, která je pojmenována po ženě
 • je to terestrická planeta (= je složena především z křemičitanových hornin) a je velmi podobná Zemi, co se týká velikosti a hrubé skladby
 • její eliptická oběžná dráha má ze všech planet nejmenší výstřednost – pouze 0,007 → okolo Slunce oběhne jednou za 224,7 dne
 • jelikož je blíže ke Slunci než Země, je vidět pouze před úsvitem nebo po soumraku → je označována jako ‚jitřenka‘ nebo ‚večernice‘
 • po Slunci a Měsíci je na obloze nejjasnějším zdrojem světla
 • je zcela zakryta vrstvou husté oblačnosti, a proto nejde spatřit její povrch v oblasti viditelného světla
 • nejhustší atmosféru ze všech terestrických planet, která je tvořena především oxidem uhličitým
 • díky své jasné viditelnosti byla pozorována již v prehistorických dobách
 • vznikla podobně jako ostatní planety sluneční soustavy přibližně před 4.6 či 4.5 miliardy let akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal okolo rodící se centrální hvězdy

Země

 • je největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na kterém byl dosud potvrzen život
 • vznikla před 4.6 miliardy let a krátce po vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc
 • je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér
 • jedná se o nedokonalou kouli s pevným jádrem uprostřed, které je obklopeno polotekutým vnějším jádrem, dále pak pláštěm a zemskou kůrou, která se dělí na oceánskou a kontinentální
 • zemská kůra je tvořena litosférickými deskami, které jsou v neustálém pohybu vlivem deskové tektoniky
 • na povrchu země se vyskytuje hydrosféra v podobě oceánů, které zabírají přibližně 71 % zemského povrchu
 • mezi litosférou a atmosférou se nachází biosféra, tzn. živý obal Země, který je tvořen živými organismy
 • celou planetu obklopuje hustá atmosféra tvořená především dusíkem a kyslíkem

Mars

 • je čtvrtá planeta ve sluneční soustavě a druhá nejmenší po Merkuru
 • byla pojmenována po římském bohu války Martovi
 • je to terestrická planeta – má pevný horninový povrch pokrytý impaktními krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary
 • má dva měsíce – Phobos a Deimos
 • lze ho pozorovat celou noc, pokud se nachází v období, kdy je v opozici ke Slunci a Země se tak nachází mezi nimi
 • k prvnímu pozorování došlo nejspíše mezi lety 3000 až 4000 př. n. l. → všechny starověké civilizace tuto planetu znali a měli pro něj pojmenování – většinou považovaly Mars za symbol ohně, krve a zániku kvůli jeho načervenalé barvě
 • v současné době je na jeho oběžné dráze šest funkčních sond a na povrchu jedno funkční vozítko a jedna nepohyblivá funkční sonda

Jupiter

 • je pátá a největší planeta ve sluneční soustavě
 • spolu se Saturnem, Uranem a Neptunem je označován jako plynný obr
 • je pojmenován po římském bohovi Jovovi (1. pád – Jupiter)
 • je třetím nejjasnějším objektem na noční obloze po Měsíci a Venuši
 • okolo planety se nacházejí slabé prstence, které jsou ale špatně viditelné ze Země
 • planetu také obklopuje silné radiační pole
 • viditelné horní vrstvy atmosféry jsou rozděleny do různě barevných pruhů a skvrn, které jsou atmosférickými bouřemi → nejznámější bouří je Velká rudá skvrna
 • planeta je nejspíše převážně složena z vodíku, hélia a organických sloučenin
 • Jupiter má nejméně 79 měsíců → první čtyři objevil v roce 1610 Galileo Galilei – jde o čtyři velké měsíce Io, Europu, Ganymed a Callisto (známé jako Galileovy měsíce)

Saturn

 • je šestá planeta v pořadí a druhá největší ve sluneční soustavě
 • je pojmenována po římském bohu Saturnovi, který byl obdobou řeckého boha Krona
 • je jedním z plynných obrů (= nemají pevný povrch, ale pouze hustou atmosféru, která postupně přechází do pláště)
 • atmosféra je tvořena převážně lehkými plyny (hlavně vodíkem, který tvoří 96.3 % jejího objemu)
 • při pozorování je planeta světle žlutá, což způsobuje vrstva mraků s nejasnými pásy různých barevných odstínů
 • teplota v horní oblačné vrstvě atmosféry dosahuje -140 °C
 • ze všech planet má nejmenší hustotu → je to jediná planeta ve sluneční soustavě, která má menší střední hustotu než voda
 • je znám svou mohutnou soustavou planetárních prstenců, které jsou viditelné ze Země i malým dalekohledem
 • kolem planety obíhá také velký počet měsíců – k roku 2019 jich je potvrzeno 82 → největší z nich je Titan, který má jako jediný měsíc ve sluneční soustavě hustou atmosféru
 • jeden oběh okolo Slunce vykoná za 29,46 pozemského roku

 

Uran

 • patří mezi plynné obry a spolu s Neptunem i mezi tzv. ledové obry (jsou mnohem chladnější než jiní plynní obři)
 • jmenuje se po řeckém bohu Úranovi (Úranos), bohu nebes
 • Uran objevil William Herschel v roce 1781
 • planetu tvoří převážně plynné formy vodíku a hélia, ale obsahuje i výrazný podíl vody, čpavku a metanu se stopami uhlovodíků
 • jeho atmosféra je nejchladnější v celé sluneční soustavě – minimální teploty se pohybují okolo -224 °C
 • jeho struktura je vrstevnatá – v nejnižších patrech jsou mraky vody, ve svrchních patrech mraky tvořené především metanem
 • planeta je nejspíše složena především z ledu a kamení
 • podobně jako ostatní plynné planety má planetární prstence, magnetosféru a obíhá ho řada měsíců
 • jeho zvláštností je sklon jeho rotační osy, která leží téměř v rovině, ve které planeta obíhá

Neptun

 • je osmou planetou od Slunce, a tedy nejvzdálenější planetou sluneční soustavy
 • je pojmenován po římském bohu moří Neptunu
 • jako Jupiter, Saturn a Uran se řadí mezi plynné obry
 • má charakteristickou modrou barvu, která je zapříčiněna velkým množstvím metanu v atmosféře
 • spolu s Uranem se často řadí mezi ledové obry
 • jeho atmosféra je tvořena převážně z vodíku a hélia s větším podílem vody, čpavku a metanu
 • vnitřní stavba je převážně kamenitá obohacená vodním ledem
 • planeta byla objevena 23. září 1846 Johannem Gallem jako jediná na základě matematických výpočtů
Kategorie:

Použité produkty

Sada 20 washi pásek, vesmírný motiv

359.00 

Další zápisky