Záhada Velkého třesku

 • vesmír neexistuje odjakživa a pravděpodobně měl počátek (stejně tak jako každá hvězda, planeta i atom)
 • vesmír se vyvinul z extrémně horkého a extrémně hustého bodu už před 13,8 miliardy let, který se nazývá Velký třesk
  • předtím byl menší než jádro atomu
  • neexistovaly ani atomy, ani hvězdy nebo galaxie
 • po Velkém třesku vznikly první částice a během prvních 15 minut se objevily lehké prvky, vodík a helium (ty tvoří dodnes až 99% veškeré známé hmoty vesmíru)
 • ostatní prvky, včetně všech na zemi a v našich tělech (kyslík, uhlík a dusík) vznikly mnohem později v jádrech hvězd a během jejich explozí
 • 100 miliónů let po Velkém třesku vznikly z obrovských mraků plynu první obrovské hvězdy, které za krátkou dobu vyhořely a explodovaly (čím je hvězda větší, tím kratší dobu žije)
  • z jejich trosek vznikly nové hvězdy (tento proces se děje až dodnes)
 • hvězdy nejsou rozmístěné rovnoměrně → díky gravitaci se shlukují v houfy a galaxie
  • velké galaxie obsahují i přes 100 miliard hvězd
  • v celém známém vesmíru existuje také 100 miliard galaxií (jedna z nich je naše galaxie, Mléčná dráha)
 • pozorovatelný vesmír má nyní poloměr zhruba 46 miliard světelných let (světelný rok = vzdálenost, kterou uletí světelný paprsek za jeden rok, od země ke slunci je to 8 světelných minut) a stále se zvětšuje
 • prostor ve vesmíru je tvarovatelný, ovlivnitelný a dynamický
  • Einsteinova teorie relativity popisuje, jak se prostor deformuje vlivem hmoty nebo energie
  • čas a prostor jsou podle teorie relativity propojeny (časoprostotrové kontinuum)
 • vesmír není statický, stabilní a nehybný, ale musí se jako celek rozpínat (nebo smršťovat)
  • vesmír se nerozpíná do jiného – vnějšího – prostoru, ale sám do sebe
  • tato expanze ale neprobíhá uvnitř galaxií, protože jsou drženy pohromadě gravitací jejich hvězd a plynu
 • Vesmír v kontextu relativity musel mít počátek → vesmír rozpíná, čím dále se do budoucnosti podíváme, tím menší vesmír byl, až do bodu před 13.8 miliardami let, kdy byl mikroskopický a neexistoval čas (singularita) → počátek vesmíru, prostoru a času
 • singularita = prostor, ve kterém přestávají fungovat běžné zákony fyziky
  • prostor ani čas už neexistují
  • vědecké metody přestávají fungovat
  • singularita pomocí dnešních uznávaných fyzikálních a matematických teorií nelze vypočítat
 • Velký třesk byl singularitou nebo se z ní vyvinul
Kategorie:

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Další zápisky