Zeus

Nejvyšší z bohů řecké mytologie

PŮVOD

 • Původem je indoevropské božstvo nebes (podle etymologie jeho jména související s indogermánským dieu = zářit) → Zeus je jediným bohem Olympu, který má etymologicky jasný indoevropský původ
 • Oproti jeho ostatním obdobám (např. germánský Tyr, Djaus Pitar) ale u něj nenacházíme atribut ztracené ruky
 • Místo narození: pohoří Lykaion v Arkadii

VÝVOJ

 • Původně byl relativně nedůležitým indoevropským bohem jasného nebe, později se stal bohem počasí → v této podobě se dostal na Krétu, kde se stal ochráncem mykénských králů (pro zámořskou Krétu mělo počasí velký vliv) → v této podobě se poté dostal do Řecka, kde se stal ochráncem řeckých králů
 • Časem se stal i bohem hor, jelikož se Řekové domnívali, že vládce počasí vládne i horám → v této podobě ho začali umisťovat na horu Olymp
 • Po roce 1000 př. n. l. se z něj začal stávat nejvyšší bůh
 • Básník Homér a Hésiodos dali Diovi jeho základní podobu

SCHOPNOSTI A PŮSOBNOST

 • Bůh nebe a nebeských jevů: vládne blesky, hromy, deštěm, kroupami, sněhem a oplodňující vláhou (chrání také před zasáhnutím blesku) → blesky také používal jako zbraň
 • Vládce celého světa a všech bohů
 • Bývá nazýván jako ten, který vládne aigidou (= ochranný štít z kozí kůže, který je výrazem jeho moci)
 • Ochránce pořádku ve světe: je ztělesněním morálního řádu a harmonie x je opakem svého otce Krona → zajišťoval střídání dne a noci a ročních období
 • Strážce přísah: dohlíží, aby přísahy byly splněny
 • Náleží mu ochrana hranic a rodiny (každá hlava rodiny byla Diovým knězem a přinášela mu oběti)
 • Ochránce pohostinnosti, přátelství, prosebníků, cizinců, práva, sněmu a měst
 • Věštný bůh: patřila mu nejstarší literárně doložená věštírna v Dódóně, kde se věštilo podle šumu listů posvátného dubu → kromě věštění mohl svoji vůli lidem zjevovat také pomocí snů, hromem, bleskem nebo letem orla
 • Podle Iliady má v domě dva sudy, ze kterých posílá lidem dobré nebo špatné věci – výběr a poměr závisí na něm
 • Nebyl všemocný ani vševědoucí, ale mohl se přeměňovat v cokoliv a kohokoliv a mohl také proměňovat i lidi
 • Vlastnosti: mstivý, záludný, intrikářšský a nevěrný manželkám

MÝTY O JEHO ZROZENÍ

 • Zeus se narodil na Krétě v jeskyni v pohoří Ída, kam ho schovala jeho matka Rheia před otcem Kronem, který se obával vzpoury a chtěl ho spolknout jako ostatní jeho děti
 • Živil se mlékem Amaltheie (podle některých verzí to byla koza, podle jiných nymfa) a medem, kterým ho krmily včely a pečovali o něj kúréti (= horští démoni)
 • Místo Dia dala Rheia Kronovi spolknout kámen, který Zeus později umístil v Delfách
 • Kronos poté svoje děti vyvrhl a Zeus spolu s jeho sourozenci (Poseidónem a Hádem) proti němu začal vzpouru
 • Na straně Krona bojovala většina Titánů, na straně Dia bojovali Kyklopové a storucí obři Hekatoncheirové
 • Po desetiletém boji Zeus a jeho spojenci zvítězili a Krona svrhli do Tartaru
 • Losem si Zeus rozdělil vládu nad světem se svými bratry: Diovi připadla vláda nad nebem a zemí
 • Jeho sídlem se stal Olymp, kde sídlil i s ostatními vybranými bohy
 • Jeho vládu ohrozilo povstání obrů Gigantů, které za pomoci ostatních bohů a svého pozemského syna Hérakla potlačil

RODINNÉ POMĚRY A POTOMSTVO

 • Rodiče: Kronos a Rheia
 • Sourozenci:
  • Sestry: Hestiá, Déméter, Héra (zároveň jeho manželka)
  • Bratři: Hádés, Poseidón

Potomstvo

 • Zeus měl mnoho manželek jak mezi bohyněmi, tak i pozemšťankami, a ještě více měl potomků → až poté, co byla Héra ustanovena za jeho právoplatnou manželku, byly ostatní považovány za jeho milenky
 • S Hérou:
  • Áres (bůh války)
  • Hébé (bohyně věčného mládí)
  • Eileithýia (bohyně porodu)
  • Héfaistos (bůh ohně a kovářství)
 • S ostatními bohyněmi:
  • Persefoné (matka Déméter)
  • Afrodíté (matka Dióna – pouze u Homéra)
  • Charitky (matka Eurynomé)
  • Apollón a Artemis (matka Létó)
  • Hermés (matka Maia)
  • Múzy (matka Mnémosyné – devět dětí z devíti nocí strávených s ní po sobě)
  • Helena (matka Nemesis nebo Léda)
  • Moiry a Hóry (matka Themis)
 • S nebohyněmi:
  • Aiakos (matka Aigína)
  • Héraklés (matka Alkména nebo Semelé)
  • Amfión a Zéthos (matka Antiopa)
  • Perseus (matka Danaé)
  • Mínos, Rhadamanthys a Sarpédón (matka Európa)
  • Epafos (matka Íó)
  • Arkas (matka Kallistó)
  • Polydeukés (matka Léda)
  • Dionýsos (matka Semelé)
  • Tantalos (různé)
 • Bez matky:
  • Athéna → vyskočila mu z hlavy, ale plod pocházel od jeho první manželky Métis, kterou spolkl)

DALŠÍ INFORMACE

 • Zeus jakožto nejvyšší bůh vystupuje ve většině řeckých mýtů (jako dozorce, co se děje na světě, jako milenec a jako ten, co trestá)
 • Na jeho počest se každé čtyři roky konaly v Řecku Olympijské hry od roku 776 př. n. l.  → pro Řeky byly velmi významné, protože v jejich době nastalo všeobecné příměří
 • Na jeho počest byly pořádány i hry v Nemeji a v Dódóně
Kategorie:

Použité produkty

Zvýrazňovače Zebra Mildliner sada 5ks - Cool&Refined

280.00 

Kuličkové pero UNI Jetstream - 0.5/0,38 mm

75.00 

Poznámkové bločky 150 listů, různé barevné varianty

99.00 

Další zápisky