Vyhledávání

Bohové Starověkého Egypta

Příspěvek od
Stvoření světa Na počátku byl vodní chaos nazývaný Nun Nebylo světlo ani tma a neexistovalo ani nic pevného Poté se zrodil bůh Atum (nazývaný rovněž Re – vycházející slunce) v podobě Chepru Vytvořil všechny věci zapotřebí přivést na svět a poté zrodil dva bohy, aby mu pomáhali – bůh vzduchu Šov

Hieroglyphs

Příspěvek od
hieroglyph is a character used in a system of pictorial writingthe symbols may represent the objects that they depict but they usually stand for particular sounds or groups of soundsthe word hieroglyph means 'sacred carving' and is a Greek translation of the Egyptian phrase 'the god's words'the hieroglyphic writing is

Králové a královny starověkého Egypta

Příspěvek od
egyptský titul pro jejich vládce zněl nisu či itai → hebrejská výslovnost egyptského slova per-aa což znamená velký dům nefungovalo to tak, že nejstarší syn by automaticky vystřídal otce faraon mohl mít více žen, ale jen jedna mohla být hlavní manželka – královnadědic se vybíral z řad dětí hlavní manželkyspolečně

Faraon Pepi II.

Příspěvek od
2278–2184 př. Kr. jeho trůnní jméno bylo Neferkare (= nádherná je duše Reova)byl faraónem 6. dynastie a nejdéle vládnoucím faraonem v historii Dožil se 100 let, z nichž 64 strávil jako vládce stal se vládcem ještě jako dítě, jelikož jeho bratr, faraon Merenre, náhle zemřelvlády se ujala jeho matka jako regentka spolu
Back to Top