Faraon Pepi II.

2278–2184 př. Kr.

 • jeho trůnní jméno bylo Neferkare (= nádherná je duše Reova)
 • byl faraónem 6. dynastie a nejdéle vládnoucím faraonem v historii
  • Dožil se 100 let, z nichž 64 strávil jako vládce
 • stal se vládcem ještě jako dítě, jelikož jeho bratr, faraon Merenre, náhle zemřel
 • vlády se ujala jeho matka jako regentka spolu se svým bratrem a Pepiho strýcem
  • řídila vládu říše 10-15 let a významně ovlivnila následující dlouhou vládu svého syna
  • doba byla neklidná – v počátku vlády proběhly války s Núbijci a Libyjci
  • král neměl téměř žádnou autoritu – vojevůdci si dělali co chtěli
  • pokračovaly obchodní vazby na tradiční země Byblos (v dnešním Libanonu) a Sýrii na sinajském poloostrově k využívání těžby nerostů (tyrkys, měděná ruda atd.)
 • poté co Pepi dospěl do věku, kdy mohl samostatně vládnout navázal na politiku svého otce a nevlastního bratra
 • podílel se na zkrášlení svého hlavního města Memfidy a důležitých měst v Horním Egyptě
 • v pozdním období jeho vlády se vyčerpávaly vnitřní zdroje říše četnými vojenskými expedicemi do Núbie (dnešní Súdán)
  • když Pepi zemřel, zanechal po sobě zemi v naprostém rozkladu a jeho nástupcům se nepovedlo udržet celou zemi pohromadě
  • skončilo období rozvoje a blahobytu nazývané Stará říše a nastalo první přechodné období
  • spory o trůn vedly k nevyhnutelné krizi, nakonec na trůn usedl Merenre II., jeden z Pepiho synů
 • Pepiho pyramida byla poslední, která vznikla v době Staré říše
 • nechal si ji postavit poblíž hroby Šepseskafa, posledního faraona 4. dynastie
 • byla vybudována z kamenných kvádrů a obložena bílými bloky z vápence
 • nápisy v podzemní komoře se shodují s texty pyramid (= rozsáhlý soubor náboženských textů zapsaných na stěnách vnitřních komor některých pyramid), ale jsou ze všech nejdelší a v nejvybranějším stylu
 • za jeho vlády se texty pyramid poprvé objevují i v pyramidách jeho královen (dříve byly vyhrazeny pouze faraónům)
 • dochoval se pouze panovníkův sarkofág, hrobka byla vykradena již ve starověku
 • pyramida Pepiho II. je jedinou, u níž se zachovaly zbytky zádušního chrámu, který měl dvě části – jedna určená kněžím a druhá veřejnosti
 • Pepi měl celkem pět manželek
  • pyramidy tří z nich stály poblíž pyramidy samotného faraona
  • největší z nich patří hlavní královně Neit, zbylé dvě patří Vedžepten a Iput II.
  • královna Anchesenpepi IV. byla pohřbena v obyčejné hrobce pro vysoké hodnostáře

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Další zápisky