Králové a královny starověkého Egypta

 • egyptský titul pro jejich vládce zněl nisu či itai → hebrejská výslovnost egyptského slova per-aa což znamená velký dům
 • nefungovalo to tak, že nejstarší syn by automaticky vystřídal otce
  • faraon mohl mít více žen, ale jen jedna mohla být hlavní manželka – královna
  • dědic se vybíral z řad dětí hlavní manželky
  • společně mohli vládnout i dva panovníci – starší král a jeho mladší spoluvladař – např. faraon Amenemhet I. a jeho syn spoluvladař Senrosret
  • pokud měla hlavní manželka pouze dcery, mohl se faraonem stát syn vedlejší manželky, pokud se oženil s dcerou hlavní manželky
  • faraonem se mohl stát i prostý Egypťan, pokud se oženil s dcerou hlavní manželky – např. Snofrev si vzal princeznu Hetepheres (dceru krále Huneje)
 • nástupnictví záviselo na uzavření sňatku, ne na narození
 • faraony se stávaly výhradně muži, ale existuje pár výjimek: Hatšepsovet, Tvosret a Kleopatra
 • nejdůležitějším úkolem nového krále bylo postarat se o pohřeb svého předchůdce
 • králova hlavní poslání v ochraně země:
  • zachování vlády zákonů a pořádku
  • ochrana obyvatel před vpádem nepřátel
  • hraní hlavní role při nezbytných každoročních náboženských obřadech

Jména faraónů

 • jejich jména měla hluboce duchovní význam
 • pro Egypťany, jméno představovalo naprosto zásadní součást osobnosti
 • v některých případech jméno mělo charakter prohlášení – např. jméno Rahotep sdělovalo: ‚Re je spokojen.‘
 • jméno krále oznamovalo světu, co panovník symbolizuje
 • každý král měl pět jmen a každé mělo doprovodný titul:
  • Horovo jméno
   • uvádělo se společně s hieroglyfickou podobou jména boha Hora
   • veřejné prohlášení, že faraon je živoucím projevem sokolího boha Hora
  • Jméno Nebtej
   • zapisovalo se společně s hieroglyfy vyjadřujícími ‚Ten, který patří dvěma paním.‘
   • kobra představovala bohyni Dolního Egypta a sup bohyni Horního Egypta
  • Jméno zlatého Hora
   • uvádělo se společně s hieroglyfy znamenajícími ‚Zlatý Hor‘
   • titul vyjadřoval, že král je podobně jako bůh věčný a nelze jej zničit
  • Trůnní jméno
   • král si jej vybíral před korunovací a často obsahuje jméno boha Rea
  • Rodné jméno
   • dávalo se královu synu nebo nástupci; psalo se společně s hieroglyfy ‚syn Reův‘

Použité produkty

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Další zápisky