Typy osobnosti

 • Existuje 16 typů osobností podle osobnostního testu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), který se zaměřuje na to, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí
  • Tento test byl vytvořen během druhé světové války Katharine Cook Briggs a její dcerou Isabel Briggs Myers a je odvozen z knihy Psychologické typy od Carla G. Junga
  • Je často používán v oblastech pedagogiky, při osobního pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách atd.
  • Jeho základním předpokladem je, že všichni mají své vlastní specifické preference, které jsou základem našich zájmů, potřeb, hodnot a motivací
 • Typologie MBTI rozděluje lidi do několika skupin podle:
  • Vnímání okolního prostředí – I: Introverze (Introversion) x E: Extroverze (Extroversion)
  • Získávání informací – S: Smysly (Sensing) x N: Intuice (Intuition)
  • Zpracování informací – T: Myšlení (Thinking) x F: Cítění (Feeling)
  • Životní styl – J: Usuzování (Judging) x P: Vnímání (Perceiving)
INTP – LOGIK
 • Snaží se najít logické vysvětlení pro všechno, co je zajímá
 • Mají rádi teorie a abstrakce; ideje je zajímají více než mezilidské vztahy
 • Jsou tiší, rezervovaní, pružní a přizpůsobiví
 • Jsou to skeptičtí, někdy kritičtí, ale vždy schopní analytici

ISTJ – INSPEKTOR

 • Jsou tiší, seriózní a díky důkladnosti a spolehlivosti i úspěšní
 • Jsou praktičtí, realističtí a odpovědní
 • Rozumově dojdou k jistému závěru a pak za tím vytrvale jdou
 • Rádi dělají věci systematicky a důkladně
 • Váží si tradic a loajality

INFJ – PORADCE

 • Hledají smysl a souvislosti v myšlenkách, vztazích i věcech
 • Umí porozumět ostatním a zajímá je, co lidi motivuje
 • Jsou svědomití a odhodlaní vlastním hodnotám
 • Mají jasnou vizi, jak pomoct obecnému dobru, při jejíž realizaci jsou systematičtí a rozhodní

ISTP – MISTR SVÉHO OBORU

 • Jsou tolerantní a pružní a tiše pozorují okolí, když se ale objeví problém, jednají rychle a hledají řešení
 • Zajímá je, jak věci fungují a z velkého množství údajů dokáží přijít na jádro problému
 • Zajímají se o příčiny a následky věcí, umí uspořádat fakta podle logických principů a cení si výkonnosti

ISFP – SKLADATEL

 • Jsou tiší, přátelští, citliví a laskaví
 • Mají rádi svůj vlastní prostor a práci podle svého vlastního načasování
 • Jsou loajální a oddaní svému přesvědčení a lidem, které jsou pro ně důležití
 • Vyhýbají se konfliktům a své názory ostatním nevnucují

INFP – IDEALISTA

 • Jsou idealističtí a loajální ke svým vnitřním hodnotám a lidem, kteří jsou pro ně důležití
 • Jsou zvídaví a rychle nacházejí možnosti, které mohou uspíšit realizaci nových nápadů
 • Snaží se porozumět lidem a pomoci jim naplnit jejich možnosti
 • Jsou přizpůsobiví, pružní a vstřícní, pokud nejsou ohroženy jejich vnitřní hodnoty

ESTP – DOBYVATEL

 • Jsou pružní a tolerantní a mají pragmatický přístup, který je zaměřený na okamžité výsledky
 • Teorie a koncepce je nudí chtějí se energicky zapojit do řešení problémů
 • Jsou spontánní, užívají si každou chvíli, kdy mohou být spolu s ostatními a zaměřují se na to, co je tady a teď
 • Mají rádi materiální komfort a stylovost

ESFP – BAVIČ

 • Jsou otevření, přátelští a vstřícní
 • Jsou milovníci života, lidí a materiálního komfortu
 • Při řešení problémů používají selský rozum a realistický přístup
 • Jsou pružní a spontánní, snadno se umí přizpůsobit novým lidem a prostředí
 • Nejlépe se učí, když nové dovednosti zkoušejí spolu s ostatními
ENFP – AKTIVISTA
 • Jsou vřelí, obrazotvorní a nadšení pro věc život je pro ně plný možností
 • Rychle vidí souvislosti mezi událostmi a různými informacemi
 • Od druhých potřebují ocenění, ale sami jsou ochotni ocenění i podporu poskytnout zpět
 • Jsou spontánní a pružní, často spoléhají na svou výřečnost a schopnost improvizace

ENTP – VIZIONÁŘ

 • Jsou pohotoví, duchaplní, přímí a povzbuzují ostatní
 • Jsou nápadití při řešení nových obtížných problémů
 • Jsou dobří znalci lidí a umí vytvářet koncepce a pak je strategicky analyzovat
 • Rutina je nudí a snadno se nadchnou pro nové věci

ESTJSPECIALISTA, SUPERVIZOR

 • Jsou praktičtí, realističtí a věcní
 • Jsou také rozhodní a svá rozhodnutí umí rychle převést do praxe
 • Organizují projekty i druhé lidi, zaměřují se na výsledky, kterých se snaží dosáhnout s nejmenším možným úsilím
 • Jsou energetičtí při uskutečňování plánů

ESFJ – KOORDINÁTOR, POSKYTOVATEL

 • Jsou vřelí, svědomití a dobře spolupracující
 • Ve svém okolí usilují o harmonii
 • Rádi spolupracují s ostatními tak, aby úkoly byly splněny přesně a včas
 • Jsou loajální a pečlivě se starají i o drobné detaily
 • Potřebují ocenění za to, jací jsou a všímají si co lidé potřebují, a to se snaží jim poskytnout

ENFJ – PODPOROVATEL

 • Jsou vřelí, empatičtí, citliví a odpovědní umí se naladit na city, potřeby i motivace ostatních
 • Chtějí druhým pomáhat a naplňovat jejich potenciál
 • Jsou loajální, motivuje je ocenění, a naopak kritika je zasáhne
 • Jsou společenští, ve skupině pomáhají ostatním a mohou být inspirujícími vůdci

ENTJ – VŮDCE

 • Jsou upřímní, rozhodní a často přebírají vedení
 • Rychle rozpoznají nelogické či neefektivní postupy a pravidla umí naplánovat a uskutečnit změny, které vyřeší problémy v organizacích
 • Jsou dobří v dlouhodobém plánování a vytyčování cílů
 • Rádi prohlubují své znalosti a předávají je ostatním a své myšlenky energicky prosazují

ISFJ – OCHRÁNCE

 • Jsou tiší, přátelští, odpovědní a svědomití
 • Seriózně a svědomitě plní povinnosti
 • Jsou důkladní, přesní, loajální a ohleduplní → všímají si lidí, kteří jsou pro ně zajímaví a pamatují si, co mají ostatní rádi a také je zajímá, jak se ostatní cítí
 • Doma i v práci se snaží vytvořit harmonické prostředí

INTJ – ARCHITEKT

 • Mají originální myšlení a dokážou vyvinout velké úsilí, aby své nápady realizovali
 • Pokud pro ně má práce smysl, umí ji dobře zorganizovat a dojít k cíli
 • Jsou skeptičtí a nezávislí, mají vysoké požadavky na schopnosti a výkonnost u sebe i u ostatních
Kategorie:

Použité produkty

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Gelová pera - znamení zvěrokruhu (12ks)

199.00 

Sada 12 washi pásek, geometrické tvary

269.00 

Zvýrazňovače Zebra Mildliner sada 5ks - Cool&Refined

280.00 

Další zápisky