Apačové

 • anglicky ‘Apache’
 • Společný název pro několik kulturně spřízněných národností původních indiánských obyvatel Severní Ameriky, kteří hovoří jihoathabaskými jazyky
 • člení se na: Západní Apače, Navahy, Čirikávy, Meskalery, Jikarilly, Lipany a Apače z planin
 • slovo ‘Apač’ může pocházet z javapajského slova epač (= lidé), ze zunijského slova apaču(=nepřítel) nebo z kvečanského slova znamenající bojující muž
 • známým, ale zcela smyšleným Apačem je Vinnetou z kmene Meskalerů z románů Karla Maye

ROZŠÍŘENÍ A ROZDĚLENÍ

 • předkové původně sídlili v oblasti západní Kanady → poté migrovali kvůli zhoršeným klimatickým podmínkám na jih mezi lety 1200 a 1400 n. l.
 • v době příchodu bělochů v 16.-18. století sídlili v Arizoně, v Novém Mexiku, jižním Coloradu, západním a středním Texasu, Oklahomě, Kansasu, jižní Nebrasce a severním Mexiku
 • v 19. století se dělili na pět kmenů, které se dále dělily na teritoriální skupiny:
  • Čirikavové
  • Lipanové
  • Meskalerové
  • Tindeové
  • Západní Apačové
  • Bělohorští Apačové
  • San Carlosští Apačové
  • Tontové
  • Apačové z Plání
   • kulturně nejodlišnější žijící v 15. století n. l. na prériích dnešního Kansasu a Oklahomě
   • na rozdíl od ostatních Apačských kmenů se vůbec nevěnovali zemědělství, žili v týpí a lovili především bizony

VZTAHY S OSTATNÍMI INDIÁNSKÝMI KMENY

 • Apačové byli značně bojovní → na severu i na jihu válčili s různými kmeny
 • s nejbližšími sousedy Komanči a Navahy udržovali přátelské vztahy, ale docházelo i k bojům, které byli převážně podnícené bělochy
 • vyskytovali se i boje mezi jednotlivými skupinami Apačů o zdroje a také kvůli rozeštvání ze strany bělochů
 • Nejsložitější vztah měli Apačové s Pueblo indiány
  • Apačové od nich převzali zemědělství, výrobu keramiky, četné obřady i další kulturní prvky
  • často je ale také znepokojovali svými nájezdy, loupili jim úrodu a zajímali jejich ženy a děti

TRADIČNÍ KULTURA

 • především lovci → lovili králíky, jelence, ovce tlustorohé, vidlorohy nebo jeleny wapiti a některé kmeny i bizony
 • sběr jedlých rostlin měl pro ně menší význam a zřídka se věnovali rybolovu
 • některé kmeny se zabývali pěstováním zemědělských plodin, např. kukuřice, fazolí, dýní a tabáku
 • chovali psy, krocany a od 16. století i koně (patří mezi první kmeny, kteří začali chovat koně)
 • jejich oděv byl zhotoven z jelenice nebo z látky a tvořily ho nohavice, bederní zástěrka a košile
 • vlasy nosily dlouhé a ovinuté pestrým šátkem
 • mokasíny byly vysoké a připomínaly měkké kožené holínky
 • tradiční obydlí byla rozmanitá → žili v zemnicích, týpí nebo v jednoduchých chýších z trav a větví zvané ‘vikiup’
 • výchova byla přísná chlapci a dívky se museli cvičit ve střelbě lukem i prakem, v běhu a jízdě na koni
 • v jazyce Apačů neexistuje slovo ‚muset‘ ani imperativ

NÁBOŽENSTVÍ A MYTOLOGIE

 • v jejich náboženství vystupuje postava Velkého ducha, který má jméno Ussen a který stvořil svět                            
 • významným božstvem byla také Měnící se žena
 • důležitou roli hrají Horští lidé neboli Gahé (elfové), žijící v horách, kteří ovládali mocná kouzla, ovlivňovali počasí a naučili lidé léčbě nemocí
 • Apačové připisovali velký význam světovým stranám
  • východ měl černou barvu, jih modrou, západ žlutou a sever bílou
  • tato symbolika barev se uplatnila v umění obřadních maleb z písku, které užívali hlavně při léčebných rituálech

KONTAKTY S EVROPANY

 • Apačové se vyznačovali velkou bojovností
 • zajaté nepřátele buďto umučili nebo adoptovali do svého kmene, aby nahradili padlé bojovníky
 • neznali otroctví
 • žili v neustálém nepřátelství s bělochy, kteří na jejich území pronikli na počátku 16. století
 • proslavili se houževnatostí a krutostí, s níž mučili své válečné zajatce → začaly se vyplácet odměny za apačské skalpy
  • lovci skalpů vraždili i ženy a děti, na což Apačové odpovídali přepady, vypalováním farem a masakry zajatců
 • od poloviny 19. století se dostávali do častých střetů s americkou armádou, a nakonec byli zatlačeni do rezervací
 • nyní Apačové žijí v Arizoně, Novém Mexiku a Oklahomě v počtu okolo 5-6 tisíc osob
 • v roce 1982 potvrdil Nejvyšší Soud USA práva Apačů na daň z produkce ropy a zemního plynu na jejich území
Kategorie:

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Sada 12 washi pásek, geometrické tvary

269.00 

Další zápisky