Vyhledávání

Antické stavební řády

Příspěvek od
základem řádové architektury je systém sloupů či pilířů a horizontálních nesených článků v podobě překladu (kladí) - sloup je základní jednotkou celého systému, který určuje výšku a mohutnost stavby stavba by dle antických představ měla mít na průčelí vždy sudý počet sloupů (ideálně šest až deset) v antickém Řecku existovali tři základní

Parlament Velké Británie

Příspěvek od
nejvyšší orgán zákonodárné moci Spojeného království a Britských zámořských teritorií (území, které patří pod svrchovanost Britské koruny, např. Bermudy, Gibraltar atd.) skládá se z Dolní sněmovny a Sněmovny lordů → bikameralismus (dvoukomorovost) hlavním představitelem parlamentu je britský panovník HISTORIE PARLAMENTU Od středověku do rané moderní doby existovaly tři samostatné parlamenty: Anglie,

Španělská inkvizice

Příspěvek od
Vznikla z potřeby obrany křesťanského společenství ve Španělsku proti Židům a Maurům, kteří vnitřně nepřijali křesťanství a stávali se tedy při stálém ohrožení okolních států nebezpečím → lidé jim nedůvěřovali a podezírali je z kacířstvíRoku 1478 vzniká na popud krále Ferdinanda II. Aragonského španělská inkvizice, které podléhala přímo španělskému králi (nikoliv papeži)

Řecká filosofie

Příspěvek od
tvoří nejdůležitější část antické filosofie rozvíjela se v období od 6. století př. n. l. až do konce starověku řečtí filozofové mají dodnes zásadní význam → otevřeli hlavní filozofické otázky a vypracovali základy filozofické metody řecká filosofie vzniká jako způsob racionálního uvažování a argumentování o otázkách o původu světa, o dobru a zlu, o

Victorian Crime and Punishment

Příspěvek od
Catching the Criminal most prosecutions carried out by private individuals (the victim of the crime), not by the policeguilty people were taken to parish constable or magistrateearly policemen were known as Perlers or Bobbiesset up in London in 1829 by Robert Peelthen again after the Metropolitan Police Act of 1829 →

Vývoj římského práva

Příspěvek od
základy sahají do obyčejového práva (= založené na právních obyčejích)psaná podoba v 449 př. n. l. → zákon dvanácti desekvrcholí za císaře Justiniána I. po roce 530 → kodifikace římského práva = základ moderního evropského právařímské právo rozšířeno pomocí právních škol (glosátoři, komentátoři, atd.)18. a 19. století: římské právo
Back to Top

Hello Spring  15% sleva na vybrané produkty s Jarní tématikou končí za