Objektivní vs subjektivní právo

OBJEKTIVNÍ PRÁVO

 • souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem
 • právní normy se vyznačují formální účinností a jsou obsaženy v oficiálních, státem uznávaných pramenech práva
 • dává odpověď na otázku quid iuris (= co v daném případě platí jako právo, jaká právní norma v daném případě platí)
 • nevzniká nezávisle na lidské vůli, je poznamenáno také subjektivními vlivy
 • časem se odděluje of svého tvůrce a působí na něm do značné míry nezávisle

PŘÍKLAD: právní norma stanoví, že alkohol může pít pouze osoba starší 18 let

SUBJEKTIVNÍ PRÁVO

 • možnost chování zaručenou právním subjektům objektivním právem
 • struktura subjektivního práva zahrnuje samotnou možnost chování a k tomu odpovídající právní povinnost (= nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce)
 • významný rozdíl je mezi subjektivním právem a vlastním chováním v jeho mezích = výkon práva
 • subjektivní práva se dělí na:
  • relativní = konkrétní povinnost jednoho subjektu vůči druhému; vůči jiným osobám nepůsobí; např. právo věřitele vůči dlužníkovi na zaplacení dluhu
  • absolutní = působí vůči všem (erga omnes) – vůči neurčitému počtu subjektů povinností, např. vlastnické právo

PŘÍKLAD: právo plnoleté osoby alkohol požít a odpovídající povinnost osoby obsluhující v baru mu alkohol prodat

Kategorie:

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Samolepicí barevná kolečka v roli, různé varianty

79.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Další zápisky